Humángenetikai Tanszék

Debreceni Egyetem

TDK

TDK pályamunka címek

Témavezető Pályamunka címe
   
Dr. Birkó Zsuzsanna MikroRNS-ek szerepének vizsgálata glioblasztómában
Prof. Dr. Nagy Bálint
   
Dr. Paholcsek Melinda Humán és állati eredetű mikrobiomok molekuláris filotipizálása és rezisztencia profilozása nagy felbobntású, új-generációs szekvenáló módszerekkel.
   
Dr. Szilágyi-Bónizs Melinda miRNS-ek vizsgálata ovárium sejtkultúrában
   
Dr. Soltész Beáta Exoszómák vizsgálata ovárium tumorokban