Humángenetikai Tanszék

Debreceni Egyetem

Tanszék bemutatása

Bemutatkozás

A Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Humángenetikai Tanszék a Biológiai Intézet jogutódjaként jött létre 1998-ban.

A genetika korunk egyik legdinamikusabban fejlődő tudománya, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a hallgatóink oktatása során az alapok megértetésére, valamint a legújabb klinikai vonatkozású eredmények bemutatására.
    
A Tanszék a graduális oktatási tevékenysége során részt vesz az Általános Orvosi Kar, a Fogorvosi Kar, a Gyógyszerészi Kar, a Népegészségügyi Kar, az Egészségügyi Főiskolai Kar és a Tetmészettudományi Kar hallgatóinak oktatásában magyar és angol nyelven. Az évente az oktatott diákok száma megközelíti az ezer hallgatót.

A posztgraduális képzésbe is aktívan bekapcsolódik a Tanszék, több kurzust indítunk a Ph.D képzés kapcsán.

Az oktatás mellett kiemelt hangsúlyt fektetünk a klinikai jelentőséggel biró kutatásokra is. A "szabad" nukleinsavak (DNS, RNS, mikroRNS, lncRNS) szerepét vizsgáljuk a magyarországi halálozási okok közül két vezető betegség csoportban, a szív és keringési-, valamint a tumoros megbetegedésekben. Ezen kívül nagy kihívást jelent az egyes fertőzéseket okozó mikroorganizmusok és a szervezet közötti kommunikáció meghatározása, amelyben szintén szerepet játszanak a “szabad” nukleinsavak.

Kutatásokat végzünk a "szabad" nukleinsavak, az exoszómák és mikrovezikulomok hatékony izolálására, az utóbbiak tartalmának kvantitatív és kvalitatív meghatározására egészséges és különböző betegségben szenvedő betegek csoportjában.

Dr. Nagy Bálint és a Tanszék munkatársai